به گزراش روابط عمومی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، کنفرانس ملی شیمی و ونانوفناوری درتاریخ ۲۴ و ۲۵ دیماه در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار میشود .
 
مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در این خصوص گفت: محورهای این کنفرانس در ۱۷ موضوع جداسازی و پدیده های انتقال، پدیده های سطحی، پالایشگاه و پتروشیمی، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه سازی و بهینه سازی واحدهای فرآیندی، ازدیاد برداشت نفت، واکنش های شیمیایی و فوتوکاتالیست، پلیمرهای زیستی و زیست فناوری، دارورسانی هوشمند و کنترل رهایش دارو، فرآوری و بسته بندی صنایع غذایی، محیط زیست و توسعه پایدار، نوآوری در انرژی های تحدید پذیر، انتگراسیون انرژی، سنتز و کاربرد نانوکاتالیست ها، سنتز نانوساختارها، نانوبیوسنسورها و نانوسیالات برگزار میشود .
 
نعمت طهماسبی افزود: علاقمندان برای ثبت نام و ارسال مقالات خود میتوانند به آدرس www.chnano.ir مراجعه کنند.
 
وی گفت: آخرین مهلت ارسال مقالات ۲۷ آذرماه و آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه ها ۱۰ دیماه می باشد.

ادامه مطلب

این پل در سال ۲۶۰ میلادی به دستور شاپور اول ساسانی احداث شد. این پل دارای ۱۴ دهانه است و آب رودخانه دز از زیر آن عبور می کند. پل مزبور از سنگ ساروج و آهک بنا شده و در دوران حکومت عضدالدوله دیلمی، صفویان و پهلوی چندین بار بازسازی شده اما پایه های پل حکایت از دوران ساسانی دارد.

ادامه مطلب

دانشگاه جندی شاپور باستان- بند ساسانی


Ancient Jundishapur University