صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

انتخاب واحد

ورودی 97 و ماقبل سه شنبه 5 بهمن ماه

ورودی 98 و 99 , 1400 چهارشنبه 6 بهمن ماه

تمام ورودی ها  پنج شنبه 7 بهمن ماه

شروع كلاسها

شنبه 09 بهمن ماه

حذف واضافه

یکشنبه و دوشنبه 17 و 18 بهمن ماه

انتخاب واحد کارآموزی

شنبه 14 اسفند تا چهارشنبه 25 اسفند ماه

حذف اضطراری تك درس

چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه

ارزشیابی اساتید

پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه تا پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت بیش از حد

چهارشنبه 4 خرداد ماه

امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و كارگاهی

شنبه 31 اردیبهشت ماه تا چهارشنبه 11 خرداد ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 11 خرداد ماه

امتحانات

پنج شنبه 12 خرداد ماه تا یکشنبه 29 خرداد ماه