صفحه اصلی > آموزشی > اداره تحصيلات تكميلی > رئیس اداره تحصیلات تکمیلی 

سرپرست گروه تحصیلات تکمیلی

جداکننده سطر ها از هم

فرهاد عباس گندمکار

استادیار

عمران سازه

پروفایل  

پست الکترونیکی: farhad@jsu.ac.irوظايف سرپرست گروه تحصیلات تکمیلی

جداکننده سطر ها از هم