صفحه اصلی > پژوهشی  > دفتر ارتباط با صنعت > معرفی مدیریت کارآفرینی، رشد و ارتباط با صنعت 

  

برخورداری از توان علمی و تجربه اعضای هیأت علمی، در جهت ارتباط هرچه بیشتر بین دانشگاه و صنعت ، ضمن رفع نیازهای دانش محور صنایع مختلف، موجیات پویایی و  ارتقا علمی دانشگاه با رویکرد عملی را امکان پذیر می نماید.  با همکاری متقابل و موثر دانشگاه و صنعت و بهم پیوستن بدنه این دو بخش، دانشگاه ها و پژوهشگران قادر خواهند بود با ارتقای سطح همکاری های دو جانبه به حل مشکلات و چالش های پژوهشی و صنعتی کشور کمک نمایند. در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  این مسئولیت خطیر برعهده  مدیریت کارآفرینی، رشد و ارتباط با صنعت دانشگاه است. این مدیریت در واقع نقش پل ارتباطی دانشگاه با  سازمان ها و صنایع کشور در حوزه های پژوهشی و فناوری را ایفا می نماید.

  

✅   برنامه ریزی در جهت توسعه پژوهش های کاربردی و فناوری متناسب با اولویت های تحقیقاتی کشور

 
✅  برنامه ریزی و تلاش در جهت گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه ارتباطات دانشگاه و صنایع نیاز سنجی صنایع کشور و سازمان های برون دانشگاهی

 
✅ فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع پروژه های صنعتی به دانشگاه

 
✅   تلاش در راستای ارتقای سطح تعامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان با مراکز صنعتی کشور

  
✅    تلاش در جهت جلب و توسعه منابع مالی دانشگاه از طریق انعقاد قراردادهای پژوهشی با مجموعه های برون سازمان

 
✅  حمایت از ابتکارات و اختراعات در حوزه فناوری و برقراری ارتباط با موسسات و صندوق های حامی نظیر بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و ...

 
✅ شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آن ها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان

 
✅دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط

  
✅انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی، پژوهشی و فناوری با صنایع و سازمان های مرتبط