اهداف و شرح وظایف مركز:

 

  • كاهش مشكلات روان‌شناختی دانشجویان و كمك به سازگاری بهتر با محیط دانشگاه همراه با ارائه خدمات روان شناختی، راهنمایی و مشاوره در زمینه  تحصیلی، شغلی، مشاوره­های پیش از ازدواج، زناشویی و خانواده، اعتیاد، مهارتهای زندگی  و غیره
  • پیش‌گیری از مشكلات احتمالی روان‌شناختی و تحصیلی در آینده  از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش‌ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی‌های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی‌ها و مهارت‌ها.
  • شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند.
  • انجام ارزیابی‌های روان شناختی شامل هوش، استعداد، شخصیت و ...
  • انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات روان پزشکی و مددکاری اجتماعی