صفحه اصلی >  فرهنگی و دانشجويی > مديريت امور دانشجویی > معرفی مدیریت امور دانشجویی 

مدیر امور دانشجویی

جداکننده سطر ها از هم

بهزاد وثیق

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Behzad_vasiq@yahoo.com


 

وظایف مدیر امور دانشجویی

جداکننده سطر ها از هم
 • تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی.
 • اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه‌های دانشجویان
 • تنظیم برنامه‌های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.
 • برنامه‌ریزی جهت اسكان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه‌های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها
 • انجام خدمات مربوط به ارائه كمك‌های مالی و وام‌های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب وام‌های صندوق رفاه دانشجویان
 • نظارت و هماهنگی در كلیه امور دانشجویی دانشكده‌ها و گروه‌های آموزشی
 • نظارت بر حسن اداره سلف سرویس‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی، از لحاظ كیفیت و كمیت تغذیه و بهداشت محیط
 • برنامه‌ریزی جهت به كارگیری دانشجویان در امور مختلف.
 • برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمایی‌های لازم در زمینه‌های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان
 • انعكاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه
 • بررسی نیازهای پرسنلی، تداركاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعكاس به مراجع ذی‌‌ریط دانشگاه و یا سایر مراجع
 • انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه