شرح وظایف

  • اجرای مجموعه قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان
  • ثبت اطلاعات دانشجویان در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان 
  • اجرای دستورالعمل پرداخت و باز پرداخت وام‌های دانشجویی 
  • اجرای دستورالعمل پرداخت حق الزحمه دانشجویان بابت كار دانشجویی
  • محاسبه امور مالی دانشجویان جهت تسویه حساب نهایی در زمان فراغت، انصراف و یا اخراج از تحصیل
  • تقاضا و صدور دفترچه باز پرداخت وام‌های دانشجویی از طریق سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان
  • عقد قرارداد بیمه حوادث دانشجویان
  • ثبت نام حج عمره و پیگیری امور تا زمان اعزام

 

خارج از وظایف

  • انجام و پیگیری تمامی امور اداری به دستور معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و همچنین مدیر محترم امور دانشجویی بعنوان مسئول دبیرخانه حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

  

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

  • بخشی از وظایف فوق در زمانبندی‌های مشخص طبق بخشنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم انجام می‌پذیرد و دیگر امور در ساعات اداری جهت خدمات رسانی به ارباب رجوع ارائه می‌شود.