به منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌هاي كشور، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي فعاليت‌هاي جمعي علمي، همچنين بهره‌گيري از توانمندي و خلاقيت آنان در تحقق توسعه و نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري انجمن‌هاي علمي دانشجويي حوزه‌هاي مختلف دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور تشكيل مي‌شود و به فعاليت مي‌پردازد.

دانشجويان كليه‌ي گرايش‌ها و مقاطع تحصيلي يك رشته‌ي دانشگاهي اعضاي انجمن علمي متناظر با همان رشته به شمار مي‌رود.

 

فعاليت انجمن‌هاي علمي در دانشگاه

فعاليت انجمن‌هاي علمي دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول در قالب‌هاي پژوهشي، آموزشي، ارتباط با صنعت، سايت و وبلاگ، برگزاري و شركت در مسابقات علمي در سطح منطقه‌اي و ملي، فعاليت در آماده سازي برد و انتشار نشريه انجمن، بازديد علمي، اختراع و ابتكار، نو آوري، كارآفريني، ترجمه كتاب و ... انجام مي‌شود.

 

كارشناس انجمن‌هاي علمي- دانشجويي

حجت مرادي برزگر زاده