صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازی > افراد > دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل ورودی های 91

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

1

پریسا

خیامی

مهندسی معماری

2

علی

سیف آبادی

مهندسی معماری

3

زهرا

فلسفی

مهندسی معماری

4

پریسا

کاویانی

مهندسی معماری

5

سوده

کرباسی

مهندسی معماری

6

ندا

ناصری بیلویی

مهندسی معماری

7

امین

نژاد پور

مهندسی معماری

8

محمد

امیر کاکی زاده

مهندسی معماریورودی های 92

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

1

یاسمین

امینی بهبهانی

مهندسی معماری

2

احسان

پالیزبان

مهندسی معماری

3

ندا

حاجی علی عسکر

مهندسی معماری

4

سارا

حق نگهدار

مهندسی معماری

5

ابراهیم

حیدری

مهندسی معماری

6

اکبر

زند

مهندسی معماری

7

زهره

مسعودی

مهندسی معماری

8

پریا

سلطانی

مهندسی معماریورودی های 93

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

1

مینا

ابراهیمی

مهندسی معماری

2

مهرداد

امین

مهندسی معماری

3

داوود

بابااحمدی

مهندسی معماری

4

حسن

بزاززاده

مهندسی معماری

5

مریم

بیگدلی

مهندسی معماری

6

محمدعلی

پاك آیین

مهندسی معماری

7

نگین

حاج موسی بروجردی

مهندسی معماری

8

مریم السادات

شرافت

مهندسی معماری

9

الهام

شریفی

مهندسی معماری

10

بهناز

صفرعلی نجار

مهندسی معماری

11

رضا

قدردان‌قراملکی

مهندسی معماری

12

زهرا

کشاورز

مهندسی معماری

13

عیسی

موسوی‌جهان‌آبادا

مهندسی معماری

14

علی

مویدفر

مهندسی معماری

15

آذین

میرزاوند

مهندسی معماری

16

سارا

نجاران

مهندسی معماری

17

فاطمه

کدخدازاده

مهندسی معماری

18

سارا

نیکنام

مهندسی معماریورودی های 94

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

1

گلسا

احمدی لاری

مهندسی معماری

2

امین

اعزازی

مهندسی معماری

3

پریسا

انصاریان

مهندسی معماری

4

مجتبی

بذرافشان

مهندسی معماری

5

سجاد

پنام

مهندسی معماری

6

ارش

پورطالبی هنده خاله

مهندسی معماری

7

سجاد

جعفری

مهندسی معماری

8

حامد

خاكباز

مهندسی معماری

9

شادی

رضوانی زاده

مهندسی معماری

10

پرنیان

زاده مراد

مهندسی معماری

11

بهنام

زارع بزگ ابادی

مهندسی معماری

12

شیرین

سردارموری

مهندسی معماری

13

احسان

سلیمان نیا

مهندسی معماری

14

ستاره السادات

شعبانی

مهندسی معماری

15

مریم

شیرزاد

مهندسی معماری

16

محمدحسین

فلاحی

مهندسی معماری

17

منیره

كاظمی

مهندسی معماری

18

اسرین

محمدی

مهندسی معماری

19

سیداحمد

میرقاسمی

مهندسی معماری

20

نرگس

زاده حسین

مهندسی معماری

21

فاطمه

مولوی مقدم

مهندسی معماری

22

نسیم­السادات

نکویی زهرایی

مهندسی معماری

23

فرنوش

نگهبانی

مهندسی معماری

1

میترا

ایمانی

طراحی شهری

2

سیده معصومه

بزرگ­زاده کلوری

طراحی شهری

3

سعید

جلدانی

طراحی شهری

4

فاطمه

عباسی

طراحی شهری

5

اسعد

عینی

طراحی شهری

6

زهره

مجیدی

طراحی شهری

7

مرضیه

محمدی­واحد

طراحی شهری

8

سعید

مرادی

طراحی شهری

9

فرشته

مولایی

طراحی شهری

10

سارا

نظامی

طراحی شهری

11

فرشته

شیرالی

طراحی شهری

 

 

 

ورودی های 95

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

1

امید

اشراقی

مهندسی معماری

2

سیده صهبا

انفرادی

مهندسی معماری

3

بهاره

باباعلی

مهندسی معماری

4

شهرزاد

بهرامی

مهندسی معماری

5

فاطمه

پرتوی بروجنی

مهندسی معماری

6

عبدالواحد

پوریوسف

مهندسی معماری

7

نیكو

چیت ساز

مهندسی معماری

8

مریم

حسینی

مهندسی معماری

9

سعیده

خاكسفیدی

مهندسی معماری

10

الناز

خدادادی چمگردانی

مهندسی معماری

11

هاشم

خیرجوسادات

مهندسی معماری

12

بهناز

دزكی

مهندسی معماری

13

نیلوفر

رحیمی پور

مهندسی معماری

14

راضیه

رمضانی دامغانی

مهندسی معماری

15

سودابه

زارعی

مهندسی معماری

16

زهرا

زینی وند

مهندسی معماری

17

صدیقه

سلاطی

مهندسی معماری

18

محمدعظیم

شادمان

مهندسی معماری

19

امنه

عبیات

مهندسی معماری

20

محمد

فیضی

مهندسی معماری

21

محسن

قنبری زاده

مهندسی معماری

22

كتایون

كیانی زاده

مهندسی معماری

23

محبت

نجفونددریكوندی

مهندسی معماری

24

رامین

نیك منش

مهندسی معماری

25

مصطفی

بیرانوند

مهندسی معماری

26

هومن

احمدی

مهندسی معماری

27

فتانه

محمدی

مهندسی معماری

1

زهره

ابیار

طراحی شهری

2

علی

امیدی­دلشاد

طراحی شهری

3

کاظم

حسنی

طراحی شهری

4

عاطفه

صفاری

طراحی شهری

5

سپیده

کیان­مهر

طراحی شهری

6

بهجت

موسوی

طراحی شهری

7

فخرالدین

نیداد

طراحی شهری

8

فاطمه

نوراله­زاده

طراحی شهری

 

 

 

ورودی های 96

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

1

صادق

بختیاری

مهندسی معماری

2

غزاله

بدیعی

مهندسی معماری

3

الناز

بهبهانی

مهندسی معماری

4

نسیم

بهروزی

مهندسی معماری

5

امیرحسین

خرم ابادی

مهندسی معماری

6

عطاالله

دیوالی

مهندسی معماری

7

زینب

ذبی

مهندسی معماری

8

ابراهیم

رضائی بروجنی

مهندسی معماری

9

سپیده

رییسی

مهندسی معماری

10

شادی

زینلی اصلانی

مهندسی معماری

11

نرگس

سرداری

مهندسی معماری

12

توحید

شیری

مهندسی معماری

13

احمد

صراف زاده

مهندسی معماری

14

رضا

طیبی

مهندسی معماری

15

مهشید

عباسی

مهندسی معماری

16

فاطمه

فرخیان

مهندسی معماری

17

فاطمه

كاوه

مهندسی معماری

18

بیات

كبریا

مهندسی معماری

19

سارا

محمدی

مهندسی معماری

20

سمانه

مرادی زیركوه

مهندسی معماری

21

زهرا

مفتخر

مهندسی معماری

22

حسین

ناصری

مهندسی معماری

23

محمد

ویسكرمی

مهندسی معماری

24

فاطمه

احمدی اصل

مهندسی معماری

25

حامد

ایمانی نورابادی

مهندسی معماری

26

محمدرضا

قاسمی

مهندسی معماری

27

محسن

عربی

مهندسی معماری

28

زهرا

فروغی دهنوی

مهندسی معماری

29

سحر

پورخیری

مهندسی معماری

1

سیده ازاده

اقاجان زاده دیوایی

طراحی شهری

2

امیر

پورعاشوری

طراحی شهری

3

افسانه

دامنی گل

طراحی شهری

4

امیررضا

عابدی امیری

طراحی شهری

5

سپیده

غبیشاوی

طراحی شهری

6

مهرناز

غیاثی طرزی

طراحی شهری

7

مهرایین

فاطمه

طراحی شهری

8

مجتبی

لرزنگنه

طراحی شهری

8

عاطفه

مصباحی

طراحی شهری

10

پریسا

مصطفوی

طراحی شهری

11

مسعود

تجویدی

طراحی شهری

12

علی

عبودی

طراحی شهری

 

 

  

ورودی های 97

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

1

مریم

ابراهیمی­راد

مهندسی معماری

2

محمد

آشناور

مهندسی معماری

3

اسماء

آقاپور

مهندسی معماری

4

امیرحسین

بدخشانفر

مهندسی معماری

5

گل­آرا

بهمنش

مهندسی معماری

6

ملیحه

پورابولی شرف­آبادی

مهندسی معماری

7

داوود

جعفری

مهندسی معماری

8

امیر

جوراک

مهندسی معماری

9

فرهاد

چگنی

مهندسی معماری

10

ریحانه

حاجیلو

مهندسی معماری

11

سحر

حق­نویس

مهندسی معماری

12

اکرم

رحمانی

مهندسی معماری

13

سیما

سعادتمند

مهندسی معماری

14

مریم

شیخی

مهندسی معماری

15

مهسا

عرفان­دوست

مهندسی معماری

16

جلوه

عصاره

مهندسی معماری

17

هادی

علائی

مهندسی معماری

18

علی

علیزاده

مهندسی معماری

19

فرنوش

قلی­زاده

مهندسی معماری

20

مریم

قیصری

مهندسی معماری

21

آرش

کاکاوند

مهندسی معماری

22

نسترن

کیومرثی

مهندسی معماری

23

حسنا

محمداصلانی

مهندسی معماری

24

الناز

محمدی

مهندسی معماری

25

فاطمه

محمدی

مهندسی معماری

26

سعید

محمدی­عزیزآبادی

مهندسی معماری

27

سیده­محبوبه

موسوی

مهندسی معماری

28

سیده­رقیه

موسوی­پیرمرادی

مهندسی معماری

29

هانیه

نعمتی

مهندسی معماری

30

پروانه

واحدی­مقدم

مهندسی معماری

31

روزیتا

مرادی

مهندسی معماری

32

شبنم

رستمی

مهندسی معماری

33

نیلوفر

شریفات

مهندسی معماری

34

عصمت

عزیزحاجی

مهندسی معماری

35

نرگس

عیسی­پور

مهندسی معماری

1

مژگان

اسدی

طراحی شهری

2

علی

اسلامی­مقدم

طراحی شهری

3

فاطمه

اکبری

طراحی شهری

4

سودابه

امیری

طراحی شهری

5

زهرا

باباعلی

طراحی شهری

6

سعید

ذاکری

طراحی شهری

7

صبا

رخ

طراحی شهری

8

شهلا

صابری

طراحی شهری

9

حسین

عباسی

طراحی شهری

10

آناهیتا

عباسی­انبوهی

طراحی شهری

11

فائزه

عشوریون

طراحی شهری

12

محمدجواد

علی­پور

طراحی شهری

13

علی

علی­دوستی شهرکی

طراحی شهری

14

سارا

فارسی

طراحی شهری

15

محمد

قاسمی قندیلو

طراحی شهری

16

مرضیه

قربانی بجگردی

طراحی شهری

17

گلناز

گلستانی

طراحی شهری

18

مرجان

لطفعلیان دهکردی

طراحی شهری

19

نگار

محمدیاری

طراحی شهری

20

جابر

مظلومی گالشکلائی

طراحی شهری

21

سحر

موسوی

طراحی شهری

22

کیوان

نصیری

طراحی شهری

23

محمد

بهروزی

طراحی شهری

24

بهناز

درتاج

طراحی شهری

25

فائزه

صیدی­نژاد

طراحی شهری