پایه¬گذاری این گروه در دانشگاه صنعتی جندی¬شاپور دزفول به سال 1391 برمی¬گردد که در مقطع کارشناسی به آموزش و نیروی انسانی متخصص می¬پردازد. بدون تردید هدف از تاسیس این رشته، تربیت افراد متعهد به دانش، تجربه و کارایی عملی جهت مرمت و بازسازی بناهای تاریخی بوده که با مرمت، احیا و نگهداری عملی و اصولی این آثار در جهت استقلال و رشد فرهنگی و اقتصادی کشور گام بردارند.

 

 

علاوه بر آن با توجه به بافت تاریخی ارزشمند شهرستان دزفول و استان خوزستان بر اهمیت تدریس این رشته در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول می افزاید.

 

 

 

در طی سال¬های گذشته تعداد مدرسین رسمی گروه به سه نفر افزایش یافته ¬است، و تعداد اساتید مدعو گروه مرمت نیز در حدود هشت نفر بوده اند که اکثر کارشناسان و متخصصان حوزه مرمت در پایگاه های تاریخی استان خوزستان می باشند، همچنین مدرسین بسیاری از سایر گروه¬های دانشکده معماری و شهرسازی و همچنین دانشکده¬های علوم پایه، برق، عمران و مکانیک نیز در گروه معماری عهده¬دار تدریس بوده¬اند.