گروه شهرسازی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی¬شاپور دزفول در سال 1396 با هدف تربیت متخصصانی که بتوانند در عرصه¬های آموزشی، پژوهشی و عملی (برنامه¬ریزی، طراحی و اجرای طرح¬های شهری) در جامعه به شکل حرفه¬ای وارد شده و مشکلات موجود در این عرصه را حل نمایند، احداث شد. در سال 1393 ، با تلاش اعضاء گروه معماری و اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم، دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری نیز به مجموعه رشته های دانشکده معماری و شهرسازی در جهت ارتقاء سطح کیفی معماری و شهرسازی استان خوزستان افزوده شد. همچنین در سال 1396 ، با اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش وزارت علوم، دوره کارشناسی مهندسی شهرسازی نیز به مجموعه رشته های کارشناسی دانشکده افزوده شد.

از بدو پایه¬گذاری گروه تا کنون تعداد مدرسین رسمی گروه به پنج نفر افزایش یافته است و تعداد اساتید مدعو گروه شهرسازی نیز در حدود 5 نفر بوده اند، همچنین مدرسین بسیاری از سایر گروه¬های دانشکده معماری و شهرسازی و همچنین دانشکده¬های علوم پایه، برق، عمران و مکانیک نیز در گروه معماری عهده¬دار تدریس بوده¬اند.