صفحه اصلی > پژوهشی  > دفتر ارتباط با صنعت > طرح های تحقیقاتی خارج از دانشگاه > قراردادهای طرح های تحقیقاتی > شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان 


قراردادهای منعقد شده با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان  


عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

طراحي و توسعه نرم افزار ارزيابي عملكرد مبتني بر متدولوژي كارت امتيازي متوازن

دکترمحمدعلی موفق پور

440.000.000

17/11/95

طراحی و ساخت پهباد مساح جهت نقشه برداری و سنجش از دور هوایی

مهندس محسن رشیدیان

461.000.000

30/11/95

طرح پایلوت امکان سنجی مساحی و  تفکیک محصولات زراعی به روش عکسبرداری هوایی(پهباد)

مهندس محسن رشیدیان

195.000.000

30/11/95

ساخت و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای یک بعدی بر پایه تنگستن- بیسموت جهت تصفیه آب بوسیله انرژی خورشید

دکتر نعمت طهماسبی

398.500.000

17/11/95

طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم گیری تخصیص آب در شبکه آبیاری دز بر اساس سناریوهای مدیریتی و اقلیمی

دکتر حسام کابلی

425.000.000

17/11/95