قراردادهای منعقد شده با شرکت برق منطقه ای خوزستان 


عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

مکان‌یابی و نصب رله‌های وصل مجدد با ملاحظات پایداری و امنیت شبکه انتقال خوزستان

دکتر مصطفی سرلک

578.900.000

23/12/95

ارایه الگوریتم، نرم افزار و بانک اطلاعاتی وضعیت ترانسفورماتورهای شبکه با قابلیت پیش بینی دوره زمان جروج از مدار جهت انجام بازرسی های دوره ای و تعمیرات

دکتر علیرضا ستایش مهر

3.266.000.000

21/12/95

نظارت بر پروژه بررسی و امکان‌سنجی استفاده از قابلیت‌های واحدهای اندازه‌گیری فازور (pmu) در بهبود عملکرد رله‌های دیستانس خطوط انتقال شبکه برق خوزستان

دکتر مصطفی سرلک

22.000.000

1395