صفحه اصلی > صفحات سایت > دانش آموختگان > معرفی جامعه دانش آموختگان > ضرورت تشکیل جامعه دانش‌آموختگان 
دانش آموختگان هر دانشگاه بعنوان ماحصل تلاش های متعدد صورت گرفته از سوی دست اندرکاران و نهاد های داخلی و خارجی مرتبط با آن دانشگاه و همچنین نیروی تعلیم دیده آماده ورود به عرصه های متعدد صنعتی، علمی، پژوهشی و ... که هریک می توانند سهمی در پیشرفت جامعه و پیشبرد اهداف تعیین شده از سوی سیاستگذاران آن داشته باشند، شناخته می شوند.
    بدیهیست که این نیروهای غالباً جوان، جهت شناخت مسیرهای صحیح و آشنایی با عرصه‎های قابل توسعه و کسب موفقیت، نیازمند اتاق فکرهایی هستند که از جهات مختلفی چون انتقال تجربیات، مشاوره موثر، یاری‎رسانی و ... آن‎ها را پشتیبانی نمایند و اینکه دانشگاه بعنوان محفل علم و اندیشه سالم می‎تواند بهترین گزینه از این حیث باشد. از سوی دیگر، کسب موفقیت دانش‎آموختگان دانشگاه می تواند محل افتخار و توسعه آن دانشگاه نیز باشد.