صفحه اصلی > صفحات سایت > دانش آموختگان > معرفی جامعه دانش آموختگان > چکیده ای از اساسنامه جامعه دانش‌آموختگان 

مروری اجمالی بر اساسنامه
جامعه دانش‌‌آموختگان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول


جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، تشکیلاتی است وابسته به دانشگاه، که به هیچ  یک از احزاب، گروه‎ها، جمعیت‎های سیاسی و ... وابستگی نداشته و صرفاً در راستای تحقق اهداف خود به شرح ذیل فعالیت مي‌نمايد:
- ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانشگاه و دانش‎آموختگان آن، استفاده و یا افزودن بر توانایی‌ها، تجربیات و تخصص آن‌ها
- سازماندهی، جذب و هدایت روابط متقابل دانشگاه با مراکز دانش‌بنیان، صنایع و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد امور دانشگاه، جذب پروژه‌های پژوهشی و تسهیل استخدام دانش‌آموختگان دانشگاه
- تسهیل امور پژوهشی و تحقیقاتی برای فارغ التحصیلان این دانشگاه با در اختیار دادن کمک‎های مشاوره‎ای و حتی‎الامکان امکانات سخت‎افزاری به آن‎ها
- آشنا نمودن دانشجویان و اساتید با محیط های صنعتی، علمی و فنی از طریق بازدیدهای علمی و تأمین دوره های کارآموزی مناسب برای دانشجویان، با کمک سایراساتید و دانش‎آموختگان شاغل در صنعت و شرکت‎های دانش‎بنیان یا دوائر خصوصی و دولتی مرتبط با تحصیلات دانشجویان این دانشگاه
- ایجاد ارتباط با سایر کانون¬ها، مؤسسات و انجمن‎های علمی، تحقیقی و فنی مرتبط با اهداف جامعه.
- برگزاری نمایشگاه‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آشنایی با صنعت، شرکت‌های دانش بنیان، مراکز پژوهشی، تکنولوژی‌های روزآمد و ... .
- استخراج و معرفی توانایی‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه و دانش آموختگان به نهاد های ذیربط، صنعت و دانشگاه.
- تشکیل پایگاه اطلاعاتی پایان‌نامه‌های دانشجویی، پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته از سوی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه
- فعالیت‌های رسانه‌ای و مجازی، اعم از تارنمای اینترنتی، کانال‎ها و شبکه‎های مجازی و ... که مطابق با قوانین رسمی کشور و شئونات علمی، اخلاقی و فرهنگی دانشگاه باشد.
- ارتباط و همکاری با انجمن‎های علمی دانشگاه، جهت فعالیت مؤثر برای دانش‎آموختگان کلیه رشته‌ها و گرایش