روزهای هفته

ناهار منوی اول

ناهار منوی دوم

شام منوی اول

شام منوی دوم

شنبه

چلو خورش قیمه با میوه

-

سالاد الویه با خیارشور و گوجه

-

یکشنبه

جوجه کباب با گوجه و دوغ

استانبولی پلو با ماست

باقلی پلو با تن ماهی و ترشی

-

دوشنبه

چلو کباب با گوجه و سبزی خوردن

چلو قورمه سبزی با میوه

خوراک مرغ با چیبس و سوپ

-

سه شنبه

عدس پلو با مرغ و ماست

عدس پلو با گوشت و ماست

ماکارانی با ترشی

-

چهارشنبه

-

-

-

-

پنج شنبه

-

-

-

-

صبحانه هفته

شیر یک لیتری کم چرب – کره پاک 50 گرمی- پنیر 100 گرمی و مربای 250 گرمی موسوی و 6 عدد نان

 

اداره تغذیه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول تاریخ 12/ 8/ 97 الی 17/ 8/ 97

 

 

 

روزهای هفته

ناهار منوی اول

ناهار منوی دوم

شام منوی اول

شام منوی دوم

شنبه

سبزی پلو با خوراک گوشت

-

خوراک مرغ با چیبس و سوپ ورمیشل

-

یکشنبه

چلوکباب با گوجه وسبزی خوردن

استانبولی پلو با ماست

خوراک کشک بادمجان

-

دوشنبه

چلو قورمه سبزی با میوه

چلو قیمه با میوه

سالاد الویه با خیارشور و گوجه

-

سه شنبه

-

زرشک پلو بامرغ و سوپ ورمیشل

چلو خورش آلو با میوه

-

چهارشنبه

عدس پلو با گوشت و ماست

عدس پلو با مرغ و ماست

ماکارانی با ترشی

-

پنج شنبه

چلو خورش بادمجان با ماست

-

-

-

صبحانه هفته

شیر یک لیتری کم چرب- کره پاک 50گرمی- پنیر 100 گرمی و مربای 250 گرمی موسوی و 6 عدد نان

 
اداره تغذیه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول تاریخ 19/ 8/ 97 الی 24/ 8/ 97

 

 

هفته

ناهار منوی اول

ناهار منوی دوم

شام منوی اول

شام منوی دوم

شنبه

جوجه کباب با گوجه و دوغ

-

ماکارانی با ترشی

-

یکشنبه

چلو قورمه سبزی با میوه

چلو خورش قیمه با میوه

سالاد الویه با خیارشور و گوجه

-

دوشنبه

چلو کباب با گوجه و سبزی خوردن

عدس پلو با گوشت و ماست

ناگت مرغ با خیار شور و گوجه

-

سه‌شنبه

چلو خورش بادمجان با ماست

سبزی پلو با خوراک گوشت

استانبولی پلو با ماست

-

چهارشنبه

زرشک پلو با مرغ

-

باقلی‌پلو با تن ماهی و ترشی

-

پنج‌شنبه

عدس پلو با مرغ و ماست

-

-

-

صبحانه هفته

شیر یک لیتری کم چرب- کره پاک 50 گرمی- پنیر 100گرمی و مربای 250 گرمی موسوی و 6 عدد نان


 

 

 

 

اداره تغذیه دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول تاریخ 97/10/01 الی 97/10/07