کارآفرینی پیشرفته

 

نویسنده: محمود احمد پور داریانی،علی ملكی 

تعداد صفحات: 417 برگ 

نمونه متن : یكی از ویژگی های بارز كارآفرینان موفقیت چشم گیر آنان است.همه افراد جوامع مختلف به كارآفرینان به عنوان نماد موفقیت خود می نگرند.اما آیا تا به حال با خود اندیشیده اید كه آنها چگونه به این موفقیت ها دست می یابند ؟...

 


 

 

خلاقیت جوهره كارآفرینی

 

تالیف: جلیل صمدآقایی

ناشر: مركز كارآفرینی دانشگاه تهران - تلفن 8959482

نوبت چاپ: چاپ اول، پاییز 1383

شمارگان: 3000 نسخه

بها: 2000 تومان

 

 

مدیران بایستی با بهره مندی از توان خلاقیت كاركنان، ضمن نوآوری در خدمات و محصولات توانایی خود را در جهان رقابتی افزایش دهند. در چنین فضایی نقش و جایگاه كارآفرینان به عنوان موتور توسعه، بسیار بارزتر از گذشته است.

 

خلاقیت به عنوان جوهره و اساس كارآفرینی نه تنها عامل موفقیت افراد و سازمانها بوده و موجب رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی جـــــوامع می گردد، بلكه به عنوان راه میان بری برای رسیدن به كمال و سعادت معنوی نیز محسوب می گردد. ولی متاسفانه در كشور ما هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نكرده و به همین دلیل هنوز در هیچ یك از دروس یا رشته های تحصیلی دانشگاههای كشور، واحدی جهت آموزش خلاقیت پیش بینی و طراحی نشده است.

كتاب حاضر حاصل 5 سال تحقیق مؤلف درباره نوآوری در اسلام است. یافته های مؤلف نشان می دهدكه «قالبهای ذهنی» به عنوان یكی از مهمترین موانع خلاقیت، در دین شریف اسلام و علوم و معارف اسلامی موردتوجه فراوانی بوده است.

كتاب در شش بخش تدوین شده و به خاطر ویژگیهای فراوانی كه دارد مطالعه آن به مدیران و دانشجویان و دیگر علاقه مندان به حوزه نوآوری و خلاقیت توصیه می شود.

 

امتیازدهی