معرفی آزمایشگاه مرکزی

هدف از تاسیس آزمایشگاهمرکزی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، گردآوری جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های مورد استفاده در رشته های مختلف مهندسی دانشگاهی، در محیطی شاداب و پویا با رعایت تمامی استانداردهای بین المللی است.

وجود مراکزی که به عنوان مرجع برای آنالیز و شناسایی مواد و محصولات بتوانند انجام وظیفه کنند از ضروریات اولیه در دانشگاهها بلکه در کشور محسوب می­شود. خوشبختانه در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولنیز پس از سالها تلاش این آزمایشگاه شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرد. ارزش اینگونه آزمایشگاه‌ها نه فقط به کیفیت تجهیزات موجود در آن بلکه به در اختیار داشتن متخصصینی که با آن همکاری دارند نیز بستگی دارد. از این نظر نیز وجود متخصصین و اساتید در دانشگاه می‌تواند پشتوانه بسیار خوبی برای این آزمایشگاه باشد . تا به امروز دستگاه های زیر در آزمایشگاه راه اندازی شده اند

  • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
  • دستگاه کروماتوگرافی گاز (GC)
  • دستگاه اسپکتروفتومتر (UV/VIS)
  • دستگاه الکتروریسی
  • دستگاه تست پیچش نمونه ها از جنس های مختلف
  • دستگاه تست خزش و خمش
  • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی
  • تجهیزات تست، ارزیابی و تنظیم پمپ ها و موتورهای هیدرولیک
  • دستگاه کروماتوگرافی گاز (GC)