ارزش‌ها

 

  • حفظ کرامت انسانی و تأمین منافع ملی.
  • تعهد در انجام کار و امانت‌داری در خصوص ایده‎ها و پژوهش‎هاي مطرح شده.
  • صیانت از منابع ملی در هزینه کرد اعتبارات پژوهشی.
  • رقابت علمی و پژوهشی بر مبناي اصول اخلاقی.
  • حراست از ارزش‎ها و میراث 1750 ساله دانشگاه جندی‌شاپور به‌عنوان اولین مرکز آموزش عالی در جهان.