اهداف

  

اهداف کلان

 1. ایجاد ارتباط ارگانیک بین نهادها و سازمان‌های صاحب صلاحیت و مسئول درزمینه جندی شاپور (ازجمله سازمان میراث فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) باهدف هم‌افزایی سرمایه‌ها و امکانات مادی و معنوی پژوهشی.
 2. ساماندهی و یکپارچه‌سازی پژوهش‌ها، کاوش‌ها و مطالعات میدانی درباره جندی شاپور با حفظ و حراست موقعیت جغرافیایی منطقه.
 3. ساماندهی و مدیریت کلان سایت و موقعیت باستانی منطقه جندی شاپور از طریق تولید محتوا درباره آن، ایجاد بستر مطالعاتی عمیق و یکپارچه به زبان‌های فارسی و بین‌المللی درباره تاریخ آموزش عالی در ایران.
 4. راه‌اندازی بازوی مطالعاتی–مشورتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه مطالعات مربوط به تاریخ آموزش عالی در ایران و منطقه و جهان.
 5. پژوهش درباره ساختار، محتوا، شکل و ماهیت شهر دانشگاهی جندی شاپور در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم مهندسی باهدف بازیابی و بازشناسی آنچه توسط ایرانیان در قرون گذشته در راستای گسترش مرزهای دانش انجام شده است.
 6. کمک به توسعه علمی و فناورانه در منطقه شمال خوزستان از طریق پژوهش‌های مرتبط با علوم و فنون نوین با الهام از میراث علمی جندی‌ شاپور.

 

اهداف راهبردی

 1. احراز جایگاه علمی و پژوهشی برتر کشور.
 2. احراز جایگاه مرجعیت در منطقه.
 3. انجام طرح‎های پژوهشی کلان با همکاري ذینفعان.
 4. ارائه نوآوري یا پتنت درزمینه علوم و فناوري نوین.
 5. تدارك امکانات فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با جایگاه مرجعیت.
 6. تولید علم در حوزه فنی مهندسی و تولیدات کاربردی نوین در این حوزه با توجه به پتانسیل‌های منطقه و بین‌المللی.
 7. تعیین شکل ساخت شهر جندی شاپور جهت معرفی در حوزه بین‌المللی.
 8. ایجاد بنگاه‌های اقتصادی پژوهش محور بر مبنای بسترها و پتانسیل‌های موجود در منطقه و بین‌المللی.
 9. ایجاد یک پل ارتباطی علمی نوین در ادامه مسیر مأموریت دانشگاه تاریخی جندی شاپور به‌عنوان محور نشر و توسعه علوم نوین در تاریخ.
 10. پژوهش و مطالعه در حوزه فنی مهندسی باهدف رشد و توسعه زیرساخت‌های بالقوه منطقه و بین‌المللی.
 11. ایجاد یک کانون پژوهشی در منطقه خوزستان با تأکید بر بسترهای نوین پژوهشی در حوزه فنی مهندسی
 12. ساماندهی و مدیریت کلان سایت و موقعیت باستانی منطقه جندی شاپور.
 13. آماده‌سازی بستر ثبت جهانی محوطه جندی شاپور.
 14. ارائه سبک هنر معماری و شهری جندی شاپور به‌عنوان مهد علم باستان و تاریخ اسلامی کشور.
 15. تعیین عرصه تاریخی و باارزش شهر جندی شاپور.
 16. جمع‌آوری و تولید علم جامع در حوزه تاریخی، هنر و معماری شهر جندی شاپور.
 17. تهیه نقشه عملیاتی جهت پژوهش‌های عملیاتی در محوطه تاریخی شهر.
 18. ایجاد بستر مطالعاتی عمیق و یکپارچه به زبان‌های فارسی و بین‌المللی درباره تاریخ آموزش عالی  در ایران.
 19. مدیریت تأمین و دسترسی به مدارك و اطلاعات گردآوری‌شده در مرکز در سطح ملی و جهانی.