مقاله و انتشارات

 

  1. ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات علمی و پژوهشی.
  2. انتشار نتایج تحقیق و مقالات از طریق وب‌ سایت و مجلات، کارگاه‌ها و همایش‌ها.
  3. مشارکت فعال در انتشار مجله یا مجلات پژوهشی بین‌المللی فعال.
  4. راه‌اندازی یک وب‌سایت پویاي علمی معتبر و مرجع در سطح بین‌المللی.
  5. راه اندازی یک شبکه اجتماعی از متخصصین در حوزه جندی شاپور، علوم  مهندسی.