گردهمایی‌ها

  

  1. ارائه جدیدترین اطلاعات علمی تولید شده به ذی‌نفعان در قالب سمینار، همایش، کارگاه (یک بار در سال).
  2. برگزاری همایش یا شرکت در همایش و ارائه کار انجام شده و به‌طورکلی هرسال معرفی مرکز پژوهشی.
  3. برگزاری جلسات منظم هم‌اندیشی و بحث و گفتگوی علمی.
  4. برگزاری نشست‌هایی کوتاه همراه با بازدید جهت آشنایی نوجوانان و جوانان با میراث تمدنی و علم جندی‌ شاپور.