مدیر گروه علوم و فنون نوین(انرژی‌های تجدید پذیر)

جداکننده سطر ها از هم

محمدرضا عصاری

دانشیار گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک و شیمی

رئیس دانشگاه

پروفایل

پست الکترونیکی: assari@jsu.ac.ir


 

گروه علوم و فنون نوین(انرژی‌های تجدید پذیر)

جداکننده سطر ها از هم

 

مأموریت: با توجه به توسعه علمی دانشگاه تاریخی جندی‌شاپور در حوزه‌های علمی آن زمان، مأموریت این گروه پژوهش توسعه کاربردی علم در حوزه علوم فنی و مهندسی می‌باشد و شامل مطالعات و پژوهش‌ها نوین در این حوزه می‌شود.

  

مأموریت کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی

  • پژوهش در مهندسی استفاده از انرژی‌های پایدار و تبدیل آن با توجه به اقلیم منطقه و سابقه تاریخی تبدیل انرژی در زیر ساخت‌های مهندسی و عمرانی.
  • انجام طرح‌های کاربردی با توجه به سابقه تاریخ مهندسی و بر آوردن نیازهای امروز بر اساس مهندسی تبدیل انرژی، استفاده از انرژی‌های پاک.

 

مأموریت بلند مدت (5ساله) گروه پژوهشی 

  • تولید علم در حوزه فنی مهندسی و تولیدات کاربردی نوین در این حوزه با توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
  • ایجاد بنگاه های اقتصادی پژوهش محور بر مبنای بسترها و پتانسیل‌های موجود در منطقه و بین‌المللی
  • ایجاد یک پل ارتباطی علمی نوین در ادامه مسیر مأموریت دانشگاه تاریخی جندی‌شاپور به‌عنوان محور نشر و توسعه علوم نوین در تاریخ.