صفحه اصلی > پژوهشی  > دفتر ارتباط با صنعت > کارآموزی و مهارت فنی 

  

به منظور تسهیل معرفی دانشجویان به مراکز کارآموزی مراحل معرفی دانشجویان به شرح زیر می باشد.

 

1- درخواست دانشجو پس از اخذ درس مربوطه از کارشناس گروه آموزشی برای صدور معرفی نامه. شایان ذکر است دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به اساتید و یا کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و یا مراجعه به سامانه جایابی کارآموزی و یا صنایع مرتبط نسبت به انتخاب مراکز کارآموزی اقدام نمایند. لازم به ذکر است امکان استفاده از این سامانه پس از تایید کارشناس دفتر ارتباط با صنعت (جناب آقای مهندس بیدلی) مقدور می باشد.

2- ارسال درخواست دانشجویان در صورت موافقت اساتید مربوطه توسط مدیر گروه به دفتر ارتباط با صنعت.

3- صدور معرفی نامه توسط دفتر و ارسال رونوشت به کارشناسان و مدیر گروه مربوطه.

4- دریافت معرفی نامه از سامانه جامع گلستان و مراجعه به مرکز کارآموزی.

 

درصورت امتناع مرکز و یا انصراف دانشجو لازم است معرفی نامه به دفتر گروه عودت داده شود و با طی مراحل بالا معرفی نامه جدید صادر خواهد گردید.

 

فرآیند کارآموزی

دریافت فرمهای کارآموزی

تعداد فرمهای مورد نیاز برای گزارش كارآموزی