صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > افراد > اعضای هيات علمی 

گروه عمران سازه

جداکننده سطر ها از هم

اکبر حسنی پور

استادیار

زلزله

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

سید وحید رضوی طوسی

استادیار

ساازه

پروفایل

پست الکترونیکی: razavi@jsu.ac.ir

 

فرهاد عباس گندمکار

استادیار

عمران سازه

پروفایل

پست الکترونیکی: farhad@jsu.ac.ir

 

محمدرضا خدایی نساج

مربی

سازه

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

سعید پارسافر

استادیار

زلزله

پروفایل

پست الکترونیکی: Parsafar@jsu.ac.ir

 

امیر زائری بغلانی

مربی

سازه های هیدرولیکی

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

محمد شکراللهی

مربی

آسازه های دریایی

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

لیلا نجفی

مربی

سازه های هیدرولیکی

پروفایل

پست الکترونیکی:

گروه آب

جداکننده سطر ها از هم
 

خیرالله خادمی

استادیار

سازه های آبی

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

محمد ذاکرمشفق

استادیار

هیدرولیک

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

بابک لشکرآرای محمره

استادیار

سازه های آبی

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

علیرضا کرامت

استادیار

سازه های هیدرولیکی

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

سید حسام کابلی

استادیار

هیدرولوژی و منابع آب

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

مهرداد شهربانو زاده

استادیار

سازه هاي هيدروليکي

پروفایل

پست الکترونیکی:

 

گروه نقشه برداری

جداکننده سطر ها از هم

محسن رشیدیان

مربی

GIS

پروفایل

پست الکترونیکی: m.rashidian@jsu.ac.ir