صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > معرفی دانشکده > تاریخچه دانشکده 

     

شروع فعالیت دانشکده مهندسی عمران را می توان با بازگشایی شاخه شمالی دانشگاه شهید چمران اهواز در شهرستان دزفول در سال 1366 همزمان دانست. لازم به توضیح است  که شاخه شمالی دانشگاه شهید چمران اهواز در دزفول که در سال 1355 گشایش یافته بود به دلیل شرایط جنگی و دفاع مقدس و نیز انقلاب فرهنگی تعطیل و در سال 1366 مجددا باز گشایی شد و با پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری در رشته کاردانی عمران- کارهای عمومی ساختمان در خصوص آموزش جوانان این مرز و بوم اهتمام ورزید. با توجه به اینکه این دانشگاه قبلا تحت نام شاخه شمالی دانشگاه شهید چمران اهواز بود و یکی از شاخه های اقماری دانشگاه شهید چمران اهواز بشمار می¬رفت لذا با پیگیریهای بسیار زیاد مسئولین مستقل شد و تحت عنوان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول نام گرفت.