صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازی > پژوهش > طرح های پژوهشی و ارتباط با صنعت 

1- عنوان طرح پژوهشی: بررسی نقوش و تزیینات گلدانی مسجد – مدرسه های(حوزه های علمیه) دوره قاجار

حوزه پژوهش: معماری، تزیینات

مجری: دکتر کورش مومنی

تاریخ شروع: 1395 ، تاریخ خاتمه: 1396.


2- عنوان طرح پژوهشی: تاثیر مطلوب فضای شهری بر الگوی حرکتی مردم در بافت تاریخی شهر دزفول.

حوزه پژوهش: معماری، طراحی شهری

مجری مسئول: دکتر حمید رضا شایان

تاریخ شروع: زمستان 1392 ، تاریخ خاتمه: 1393


3- عنوان طرح پژوهشی: بازکاوی آموزش دانشگاهی مرمت ابنیه تاریخی فرهنگی

حوزه پژوهش: معماری، مرمت، آموزش

مجری مسئول: مهندس نوید مقیمی، مجری همکار: مهندس عبدالرحمن دیناروند

تاریخ شروع: زمستان 1392 ، تاریخ خاتمه: 1394.


4- عنوان طرح پژوهشی: الزامات معمارانه در طراحی شهری با روبکرد پدافند غیرعامل(نمونه موردی: بیمارستان)

مجری مسئول: دکتر بهزاد وثیق

تاریخ شروع: زمستان 1395 ، تاریخ خاتمه: 1396


5- عنوان طرح پژوهشی: اصول طراحي محوطه سازي در دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

مجری مسئول: دکتر بهزاد وثیق

تاریخ شروع: زمستان 1396 ، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


6- عنوان طرح پژوهشی: بررسي تطبيقي معماري يادمان هاي دفاع مقدس

مجری مسئول: دکتر بهزاد وثیق

تاریخ شروع: زمستان 1396 ، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


7- عنوان طرح پژوهشی: گردآوري اسناد، مدارك و تجزيه تحليل حمام هاي كرناسيون، حقيقت، دره و شاه ركن الدين دزفول

مجری مسئول: دکتر محسن بینا، مجری همکار: دكتر سيد نادر پورموسوي و مهندس مهدي حامدي نيا

تاریخ شروع: زمستان 1396 ، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


8- عنوان طرح پژوهشی: تدوين اصول موزه تاريخ و باستان شناسي دزفول با رويكرد بازشناسي ارزش هاي تاريخي جندي شاپور

مجری مسئول: دکتر محمد دیده بان؛ مجریان همکار: خانم ها مهندس فرنوش نگهبانی و فاطمه مولوی

تاریخ شروع: زمستان 1396 ، تاریخ خاتمه: 1397


9- عنوان طرح پژوهشي خارج از دانشگاه: طراحي آپارتمان هاي شهري دزفول با بهره گيري از هويت بومي

مجری مسئول: دكتر محمد ديده بان؛ مجریان همکار: دكتر كوروش عطاريان، خانم مهندس مريم وصال در راستاي موضوعات پژوهشي مورد تقاضاي شهرداري دزفول

تاریخ شروع: زمستان 1396 ، تاریخ خاتمه: 1397


10- عنوان طرح پژوهشي خارج از دانشگاه: ارتقاي كيفي احياء بناهاي تاريخي با تاكيد بر انعطاف پذيري

مجری مسئول: دكتر محمد ديده بان؛ مجریان همکار: دكتر كورش مؤمنی، مهندس احسان سليمان نيا و مهندس مجتبي بذرافشان در راستاي موضوعات پژوهشي مورد تقاضاي شهرداري دزفول

تاریخ شروع: زمستان 1396 ، تاریخ خاتمه: 1397


11- عنوان طرح پژوهشي خارج از دانشگاه: خوون-چينی نمای شهری دزفول

مجری مسئول: دكتر نادر پورموسوی

تاریخ شروع: زمستان 1394 ، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


12- عنوان طرح پژوهشي خارج از دانشگاه: طراحی مجتمع مسکونی دوستدار سالمند در شهر اهواز

مجری مسئول: دكتر محمد ديده بان؛ مجریان همکار: دكتر كورش عطاریان، دکتر کورش مؤمنی و خانم مهندس پریسا انصاریان در راستاي موضوعات پژوهشي مورد تقاضاي نظام مهندسی خوزستان

تاریخ شروع: زمستان 1396 ، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


13- عنوان طرح پژوهشي: بررسي فضاي باز و سبز مطلوب در راستاي ارتقا كيفيت فضاي آموزشي (ساماندهي فضاي باز دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول

مجری مسئول: دكتر محمد ديده بان؛ مجریان همکار: خانم ها مهندس نسیم السادات نکویی و ستاره السادات شعبانی

تاریخ شروع: زمستان 1396 ، تاریخ خاتمه: 1397


14- عنوان طرح پژوهشی: بازخوانی فضایی- کالبدی شهر جندی¬شاپور بر پایه شهرهای هم عصر آن

مجری مسئول: کورش عطاریان، کورش مومنی، محمد دیده¬بان، نگین حاج¬موسی بروجردی، بهزاد وثیق

تاریخ شروع: تابستان 1397 ، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


15- عنوان طرح پژوهشی: طراحی اقلیمی مسیر پیاده¬راه و سایبان در فضای باز نمونه موردی پیاده¬راه¬های دانشگاه صنعتی جندی¬شاپور

مجری مسئول: محمد¬ دیده¬بان، مصطفی بیرانوند، فتانه محمدی، بهاره باباعلی

تاریخ شروع: 1397، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


16- عنوان طرح پژوهشی: امکان¬سنجی ایجاد فعالیت¬های اشتغال¬زا در شهرهایی با هسته تاریخی – بازار قدیم دزفول

مجری مسئول: نادر پورموسوی

تاریخ شروع: 1397، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


17- عنوان طرح پژوهشی: تبیین مولفه¬های کالبدی موثر بر یادگیری مشارکتی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی¬شاپور¬دزفول

مجری مسئول: عبدالرحمن دیناروند

تاریخ شروع: 1397، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


18- عنوان طرح پژوهشی: طراحی کتابخانه و سالن همایش دانشگاه صنعتی جندی¬شاپور در جهت صرفه-جویی مصرف انرژی

مجری مسئول: محسن تابان، کورش مومنی، شادی رضوانی¬فر

تاریخ شروع: 1395، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


19- عنوان طرح پژوهشی: تدوین اصول طراحی بیوکلیماتیک در ساختمان-های اداری

مجری مسئول: محسن تابان، کورش مومنی، شادی رضوانی¬فر

تاریخ شروع: 1395، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


20- عنوان طرح پژوهشی: بررسی منظر مطلوب در راستای ارتقاء کیفیت فضای آموزشی

مجری مسئول: محمد دیده¬بان

تاریخ شروع: 1395، تاریخ خاتمه: ادامه دارد


21- عنوان طرح پژوهشی: پژوهش برای یافتن نظام توانمند تولید انبوه مسکن

مجری مسئول: محمد مهرکی¬زاده

تاریخ شروع: 1393، تاریخ خاتمه: ادامه دارد