ساخت VPN در ios جهت اتصال به اینترنت

  

1. ابتدا وارد تنظیمات گوشی (setting) خود شوید.

2. بخش General را انتخاب کنید.

3. وارد بخش VPN شود.

4. گزینه Add VPN Configuration را انتخاب کنید.

5. تنظیمات زیر را وارد کنید.

          Name: نامی به دلخواه وارد کنید

          Type: L2TP

          Server Addres: 192.168.4.11

          secret key: 1

          User Name: نام کاربری اینترنت داشنجویی

          Password: کلمه عبور

 6. گزینه Done را انتخاب کنید.