صفحه اصلی >  فرهنگی و دانشجويی > اداره تربیت بدنی > واحد ارزیابی و تندرستی 


              
مرحله حذفی مسابقات لیگ دانشگاه (جام مدافعان حرم) در نیمسال دوم (بهمن ماه ) برگزار میگردد.
جدول بازیهای لیگ دانشگاه (جام مدافعان حرم)
 

گروه A

 

تیم

بازی ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

1

برق 94(B)

 5  5  0  0  17  8  9  15

2

عمران 91

 5   3  1  1  23   5  18  10

3

ستارگان

  5

 3

1

1

 22

 8

 14

 10

4

برق 94 (A)

  5  2  0  3  12  11  11  6

5

مکانیک 92

  5  1  0  4  7   17  10-  3

6

برق 92

  5  0  0   5  4  36  32-  0

 

 

 

گروه B

 

تیم

بازی ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

1

مکانیک 93

5 4  1  0  26  10  16  13

2

فیزیك مهندسی

 5

 2

 2

1

19

 13

 6

 8

3

برق 93

 5  2  1  2  15  12  3  7

4

عمران 93

 5  2  1  2  17  18  1-  7

5

شیمی 94

 5  2  0  3  22  25  3-  6

6

عمران 92

 5  0  1  4  3  29  26-  1

 

 

 

هفته اول

روز

تاریخ

بازی

ساعت

یکشنبه

95/8/2

عمران 93 - مکانیک 93

19:00

یکشنبه

95/8/2

عمران 91 - مکانیک 92

20:00

سه شنبه

95/8/4

برق 94 (A) - برق 94 (B)

19:00

سه شنبه

95/8/4

عمران 92 - برق 93

20:00

چهارشنبه

95/8/5

ستارگان - برق 92

19:00

چهارشنبه

95/8/5

فیزیک مهندسی - شیمی 94

20:00

 

 

 

هفته دوم

روز

تاریخ

بازی

ساعت

یکشنبه

95/8/9

برق 94 (B) - برق 92

19:00

یکشنبه

95/8/9

مکانیک 93 - شیمی 94

20:00

سه شنبه

95/8/11

عمران 93 - عمران 92

19:00

سه شنبه

95/8/11

برق 94 (A) - مکانیک 92

20:00

چهارشنبه

95/8/12

فیزیک مهندسی - برق 93

19:00

چهارشنبه

95/8/12

عمران 91 - ستارگان

20:00

 

 

  

هفته سوم

روز

تاریخ

بازی

ساعت

یکشنبه

95/8/16

مکانیک 93 - برق 93

19:00

یکشنبه

95/8/16

برق 94 (A) - ستارگان

20:00

سه شنبه

95/8/18

فیزیک مهندسی - عمران 92

19:00

سه شنبه

95/8/18

عمران 93 - شیمی 94

20:00

چهارشنبه

95/8/19

عمران 91 - برق 92

19:00

چهارشنبه

95/8/19

برق 94 (B) - مکانیک 92

20:00

 

 

 

هفته چهارم

روز

تاریخ

بازی

ساعت

یکشنبه

95/8/23

عمران 91 - برق 94

19:00

یکشنبه

95/8/23

عمران 92 - مکانیک 93

20:00

سه شنبه

95/8/25

عمران 93 - فیزیک مهندسی

19:00

سه شنبه

95/8/25

مکانیک 92 - ستارگان

20:00

چهارشنبه

95/8/26

شیمی 94 - برق 93

19:00

چهارشنبه

95/8/26

برق 94 (A) - برق 92

20:00

 

 

* دو هـفـتـه اســـــــــتـراحــت *

 

 

هفته پنجم

روز

تاریخ

بازی

ساعت

یکشنبه

95/9/14

شیمی 94 - عمران 92

19:00

یکشنبه

95/9/14

عمران 91 - برق 94 (A)

20:00

سه شنبه

95/8/16

مکانیک 92 - برق 92

19:00

سه شنبه

95/8/16

مکانیک 93 - فیزیک مهندسی

20:00

چهارشنبه

95/8/17

عمران 93 - برق 93

19:00

چهارشنبه

95/8/17

ستارگان - برق 94 (B)

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

تعداد گل

نام بازیکن

1

9

علی پورموسی

2

     8  عادل نجفی - رضا حسینی

3

6

مهدی محمودی - مهدی مرمضی

4

 5  

رضا برومند - رامین نصیری - افشین هراتی - رضا مددی

مختار شفیعی

 

5

      4

 سعید سروش - محسن دیلمی - عرفان دشتی پور - مجتبی زمانپور - محسن محمدی

6

      3  ایمان نصرالله پور - عرفان مولایی - مهدی ملك حسینی - رامین حمیدی - مهران صبور

7

      2

 بهنام پورنعمتی - پوریا نوراله - سامان نقدی - رضا چرخان

مصطفی محمودی - علی حاجی زاده - هانی سعدی

امین رضایی - پویا قمیشی - رضا ویسی - علیرضا شاكری 

 رضا برونی - امیر حسین گنجی پور - سینا فرج نزاد

سلمان امیری - نوذر نوروزی - مجید تمیم سحری

8

   

9

   

10