فرآیند توزیع غذا:

 

  • نهار ازساعت 11الی 13/30، شام از ساعت 18 الی 20:30 و صبحانه یك هفته در روزهای پنجشنبه هر هفته ساعت  15 الی 16به طور همزمان در سلف سرویس‌ها توزیع می‌گردد.
  • محل توزیع غذای خواهران در سالن زیتون( دانشگاه)
  • محل توزیع غذای برادران در سالن پردیس( خوابگاه برادران)
  • در وعده نهار به تعداد سیصد نفر غذای یكبار مصرف و آماده برای توزیع در ساعت یازده آماده می‌باشد.