صفحه اصلی >  فرهنگی و دانشجويی > اداره امور فرهنگی و اجتماعی > معرفی اداره امور فرهنگی و اجتماعی 

مدیر اداره فرهنگی و اجتماعی

جداکننده سطر ها از هم

عاطفه پورجاهد

استادیار

شیمی

پروفایل

پست الکترونیکی: atpourjahed@jsu.ac.irوظایف مدیر اداره فرهنگی و اجتماعی

جداکننده سطر ها از هم
 • برنامه‌ریزی طرح‎‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه
 • برنامه‌ریزی طرح‌های فوق برنامه در زمینه‌های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • راهبری، مدیریت و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.
 • گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی در دانشگاه
 • برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و زمینه‌سازی اجرای فعالیت‌های قرآنی- دینی.
 • نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی.
 • تقویت، توسعه و فعال‌سازی گروه‌های خودجوش دانشگاه
 • اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی
 • برگزاری جلسات نقد و مناظره
 • حمایت و پشتیبانی از بكارگیری فناوری‌های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ
 • حمایت و پشتیبانی از بكارگیری فناوری‌های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگی
 • حمایت و پشتیبانی از ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی
 • ایجاد هماهنگی، انسجام و همكاری لازم میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه
 • تشكیل گروه‌های دانشجویی در رشته‌های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب
 • تعامل با مراكز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی كشور
 • تهیه برنامه‌های مختلف و تشكیل و ترغیب دانشجویان، اساتید و كاركنان به شركت در برنامه‌ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن كریم و همچنین شركت در فعالیت‌های هنری، اردوها و جشنواره‌ها.
 • انتشار و ترویج ارزش‌های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری
 • جمع‌آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی كشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیوهای مربوط
 • برنامه‌ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان
 • برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شركت در مسابقات و جشنواره فرهنگی و هنری
 • برگزاری جشن‌های فارغ التحصیلی دانشجویی با همكاری مسئولین روابط عمومی
 • زمینه‌سازی و بستر سازی فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان، اساتید و كاركنان دانشگاه، متناسب با اهداف و وظایف معاونت دانشجویی فرهنگی و اجتماعی
 • تهیه و ارائه گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذی‌صلاح
 • برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های فوق برنامه در ارتباط با اهداف
 • ترویج الگوهای نوین ارزشی عفاف و حجاب
 • تهیه گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های انجام یافته
 • حمایت و پشتیبانی از برگزاری اردوهای تابستانی و مسافرت‌های دسته‌جمعی برای دانشجویان
 • حمایت و پشتیبانی از ترغیب نمودن دانشجویان برای انجام فعالیت‌های فوق برنامه
 • تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته‌های مختلف هنری و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات
 • تشكیل كلاس‌های كارآموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروهی مختلف و ارزشیابی فعالیت‌های فارغ التحصیلان
 • رسیدگی و سرپرستی كلیه امور فرهنگی در خوابگاه‌های دانشجویان
 • نظارت بر اجرای كارهای فوق برنامه واحدهای مختلف
 • مطالعه و بررسی طرح‌های پرورشی سایر كشورها و انطباق آن با طرح‌های تربیتی كشور
 • تهیه مطالب جهت چاپ نشریات برای راهنمایی مؤسسات آموزش عالی و سازمان‌های مربوط و همچنین مراجع برنامه‌ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی كشور
 • انجام سایر امور محموله از سوی رییس دانشگاه.