صفحه اصلی >  فرهنگی و دانشجويی > معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجويی > معرفی معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

جداکننده سطر ها از هم

رضا نیک اندیش

استادیار

ریاضی

پروفایل

پست الکترونیکی: --وظایف معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

جداکننده سطر ها از هم
 • ابلاغ كلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها.
 • رنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های دانشگاه.
 • همكاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.
 • راه‌اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه‌های تحصیلی، رفاهی، سلامت.
 • نظارت بر فعالیت‌های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه‌های رفاهی آنان.
 • برنامه‌ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه.
 • رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت مؤسسه و ارائه گزارش به رییس دانشگاه.
 • زمینه‌سازی جهت مشاركت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه.
 • راهبری و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و كاركنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و با همكاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی‌ربط.
 • تطبیق و اجرای سیاست‌های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه‌ها در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی.
 • صد وضعیت كلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم با همكاری معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فعالیت‌های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش‌های اسلامی- ایرانی- انقلابی در همه سطوح دانشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 • یجاد ارتباط و همكاری هر چه بیشتر با مراكز، مؤسسات و نهادهای فكری، فرهنگی و انقلابی.
 • برنامه‌ریزی به منظور توسعه آموزش‌های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری كلاس‌های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فكری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها.
 • فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.
 • اهتمام به ترویج فرهنگ گفت و گو، نقد روش‌مند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب‌نظران علمی، فرهنگی و سیاسی.
 • مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح‌ها، پیشنهاد برنامه‌های لازم و پیگیری وظایف محوله.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.