به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های كشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه‌های مختلف دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كشور تشكیل می‌شود و به فعالیت می‌پردازد.

دانشجویان كلیه‌ی گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی یك رشته‌ی دانشگاهی اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می‌رود.

فعالیت انجمن‌های علمی در دانشگاه

فعالیت انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در قالب‌های پژوهشی، آموزشی، ارتباط با صنعت، سایت و وبلاگ، برگزاری و شركت در مسابقات علمی در سطح منطقه‌ای و ملی، فعالیت در آماده سازی برد و انتشار نشریه انجمن، بازدید علمی، اختراع و ابتكار، نو آوری، كارآفرینی، ترجمه كتاب و ... انجام می‌شود.

 

كارشناس انجمن‌های علمی- دانشجویی

حجت مرادی برزگر زاده