صفحه اصلی >  فرهنگی و دانشجويی > اداره امور فرهنگی و اجتماعی > تشکل های اسلامی > اهداف و شرح وظایف دبیرخانه هیات نظارت 

 

شرح وظایف دبیرخانه هیأت نظارت بر تشكل‌های اسلامی

 • هماهنگی برگزاری جلسات هیأت نظارت

 • تنظیم و ارسال نامه­ی زمان و دستور جلسه هیأت نظارت به اعضا، چند روز قبل از برگزاری جلسه

 • تنظیم دستور جلسه هیأت نظارت به همراه مستندات مربوطه

 • تنظیم و چاپ صورت جلسات هیأت نظارت

 • پیگیری مصوبات جلسه هیأت نظارت تا حصول نتیجه و ارائه گزارش نتیجه به این هیأت

 • آرشیو منظم صورتجلسات به صورت دستی و كامپیوتری

 • ارائه گزارش سالیانه از جلسات هیأت نظارت به وزارتخانه

 • تعامل و هماهنگی با كارشناس تشكل‌های سیاسی در وزارتخانه و ادارات استان

 • تهیه آرشیو منظم از مكاتبات و درخواست­ها و ... مربوط به تشكل‌های سیاسی به تفكیك هر تشكل

 • هماهنگی جهت برگزاری انتخابات سالیانه تشكل‌های سیاسی (از دریافت جدول زمان­بندی برگزاری انتخابات تا دریافت تأیید نهایی نتایج انتخابات) و ارائه گزارش به هیأت نظارت و وزارتخانه 

 • پیگیری و بررسی تأسیس تشكل اسلامی دانشگاهی جدید در دانشگاه (از دریافت اسامی درخواست دهندگان هیأت مؤسس تا دریافت اساسنامه و اعضای تشكل مزبور و برگزاری انتخابات)