كرسی‌های برگزار شده – سال 1393

ردیف

عنوان برنامه

قالب برنامه

برگزار كننده

داوربرنامه

تاریخ برگزاری

مهمان برنامه

1

مكالمه با زبان انگلیسی

-

انجمن علمی زبان

-

15/ 2/ 93

-

2

آزادی بیان در دانشگاه‌ها

پرسش و پاسخ

تشكل اسلامی فرارو

-

18/ 2/ 93

مهندس آصفیكرسی‌های برگزار شده – سال 1394

ردیف

عنوان برنامه

قالب برنامه

برگزار كننده

داوربرنامه

تاریخ برگزاری

مهمان برنامه

1

توافق هسته‌ای

پرسش و پاسخ

تشكل اسلامی فرارو

-

30/ 1/ 94

-

2

موضوعات سیاسی روز

پرسش و پاسخ

تشكل اسلامی فرارو

-

30/ 8/ 94

دكتر كواكبیانكرسی‌های برگزار شده – سال 1395

ردیف

عنوان برنامه

قالب برنامه

برگزار كننده

داوربرنامه

تاریخ برگزاری

مهمان برنامه

1

حقوق شهروندی

پرسش و پاسخ

تشكل اسلامی فرارو

-

26/ 2/ 95

محمدرضا ایرانمنش

2

میراث عاشورا

پرسش و پاسخ

جمعی از فعالین دانشجویی

حجت الاسلام دكتر بهدار

8/ 8/ 95

دكتر محمدعلی آهنگران

3

بررسی توافق برجام در یكسال گذشته

پرسش و پاسخ

بسیج دانشجویی

مهندس كثیری

21/ 9/ 95

دكتر مهدی خانعلی زاده

4

دولنت و دغدغه دانشگاه امن

پرسش و پاسخ

تشكل اسلامی فرارو

مهندس خدایی نساج

17/ 12/ 95

دكتر محمدعلی كامفیروزیكرسی‌های برگزار شده – سال 1396

ردیف

عنوان برنامه

قالب برنامه

برگزار كننده

داوربرنامه

تاریخ برگزاری

مهمان برنامه

1

عملكرد دولت ها با محوریت سیاست خارجی

كرسی آزاداندیشی

( مناظره)

بسیج دانشجویی

حاج آقا بهدار

3/ 2/ 96

جلال برزگر- محمد ایرانی

2

تحقق اقتصاد مقاومتی

كرسی آزاد اندیشی

( پرسش و پاسخ)

سامان حاجت پور، علی كردونی، رضا حاج زاده

آقای مهندس كثیری

16/ 2/ 96

ارسلان ظاهری بیرگانی

3

سیاست داخلی دولت یازدهم

كرسی آزاد اندیشی

( پرسش و پاسخ)

تشكل اسلامی فرارو

آقای مهندس خدایی نساج

18/ 2/ 96

مرتضی نوروز پور

4

رئیس جمهور تراز انقلاب

كرسی آزاد اندیشی

( پرسش و پاسخ)

بسیج دانشجویی

آقای دكتر معیری

25/ 2/ 96

سید حسین علوی

5

نماینده كاندیدا

كرسی آزاداندیشی

( مناظره)

هیأت نظارت

حاج آقا زارع- آقای خدایی نساج

27/ 2 96

آقای ریاضی،آقای صافی- آقای سرافراز، آقای بیتانه

6

دستاوردهای برجام

كرسی آزاداندیشی

( مناظره)

سید جواد موسوی، دانیال بالدی، علیرضا عباسی

آقای دكتر معیری

7/ 8/ 96

آقایان علی كرد، مرتضی نوروزپور