كانون‌های فرهنگی و هنری فعال:

1-     قرآن و عترت( ع)

2-     مستند مسیر

3-     مهدویت

4-     هنرهای نمایشی

5-     شعر و ادب

6-     همیاران سلامت روان

7-   جمعیت دانشجویی خیریه انصار

 

كانون‌های فرهنگی و هنری غیر فعال:

1-     كانون ایرانشناسی

2-     كانون پیوند