به نام خدا

۱- خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می‌شود و دانشجو هنگام ورود به خوابگاه می‌باید كارت سكونت خود را همراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به حراست درب ورودی و یا مسئول خوابگاه ارائه نماید.

 

۲- در ابتدای سال تحصیلی اتاق و اثاثیه آن طبق تعرفه به دانشجو تحویل داده می‌شود و در آخر سال طبق تعرفه تحویل گرفته خواهد شد و مسئولیت خسارت اتاق و یا كسر لوازم آن به عهده دانشجو و یا دانشجویان تحویل گیرنده خواهد بود كه از آنان وصول خواهد شد.

 

۳- دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج و یا قطع ارتباط با دانشگاه (انتقالی ،مهمان و به هر دلیل دیگر) حق استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه را ندارند و باید جهت تسویه به امور خوابگاه‌ها مراجعه نماید. دانشجویانی که از خوابگاه انصراف می دهند قبل از تحویل اتاق باید کتباً اعلام نمایند و بعد از تحویل در صورت انصراف بدهی یک ترم منظور می شود.

 

۴- هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و سرپرست خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد. در زمان سرقت، دانشجو بایستی مراتب را جهت پیگیری بصورت کتبی به مسئول خوابگاه گزارش نماید.

 

۵- دانشجو حق استفاده و نگهداری اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسكونی خود ندارد.

 

۶- دانشجو حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارد. استفاده از پیك نیك و هیتر برقی در خوابگاه ممنوع می‌باشد.

 

 ۷-  دانشجو حق تعویض و یا واگذاری اتاق مسكونی خود را به دیگری (حتی مقیم همان خوابگاه) ندارد مگر با اجازه كتبی اداره خوابگاهها.

 

۸- در صورتی كه در امور تأسیساتی اتاق های مسكونی خوابگاه ازقبیل قفل و كلید و پریز برق و انشعابات آب و غیره خللی پیش آید و در نتیجه نیاز به تعمیر و یا جابجائی داشته باشد، دانشجویان ساكن آن اتاق ها موظفند مراتب را به مسئول خوابگاه اطلاع دهند تا از طریق واحدهای مربوطه اقدام لازم بعمل آید و مسئولیت دخالت مستقیم در امور تأسیساتی اتاق ها كه موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی بشود به عهده دانشجویان ساكن آن اتاق ها می باشد.

 

۹- دانشجو موظف است هنگام خارج شدن از اتاق وسایل برقی را كاملاً خاموش نماید.

 

۱۰- به منظور پیشگیری از هرگونه پیش آمد ناگوار سرپرست خوابگاه مجاز است با استفاده از كلیدهای اضافی اتاق‌ها كه در اختیار دارد در مواقع ضروری به اتاق وارد شود و سركشی نماید و دانشجویان موظفند در این رابطه همكاری لازم را بعمل آورند.

 

۱۱- دانشجویان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسكونی و اماكن عمومی خوابگاه می‌باشند.

 

۱۲- تأمین لوازم شخصی مانند پتو، تشك و بالش برعهده دانشجو می‌باشد.

 

۱۳- اسكان شبانه مهمان اعم از دانشجوی غیرخوابگاهی یا غیر دانشجو در خوابگاه ممنوع می‌باشد و با متخلفین بر اساس آئین نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

 

۱۴- دانشگاه می‌تواند غیبت دانشجوی ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطلاع دهد.

 

۱۵- در صورت غیبت مستمر دانشجو، دانشگاه می تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کند. بدیهی است اجاره خوابگاه بدون سکونت، تخلف محسوب  و دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد. اخذ مجوز غیبت در خوابگاه جهت دانشجویان دختر الزامی است.

 

۱۶- انجام هرگونه فعالیت فرهنگی فقط با هماهنگی اداره امور خوابگاه‌ها و اخذ مجوز معاونت فرهنگی و شورای فرهنگی دانشگاه امکان پذیر است.

 

۱۷- ظاهرشدن با سر و وضع و لباس نامناسب و نامتعارف ( تنگ، كوتاه، بدن نما، زیرپیراهن و...) كه مغایر با شئون و آداب اسلامی باشد در محیط و اماكن عمومی اطراف خوابگاه كه در معرض انظار عام باشد ممنوع است.

 

۱۸- به منظور حفظ شئونات دانشجویی، در محیط خوابگاه تهیه عكس یا فیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه دانشجویان و استفاده از دوربین عكاسی و تصویربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عكس و فیلم ممنوع است.

 

۱۹- نگهداری و استفاده از ابزارآلات قمار،مواد افیونی (سیگار، قلیان و...) مشروبات الكلی و مواد روان‌گردان، نوارهای مبتذل، اسلحه سرد و گرم و... به طور كلی ممنوع و با متخلفین بر اساس آئین نامه انظباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

 

۲۲- درصورت مشاهده مواد مشكوك، مسئول خوابگاه با هماهنگی نماینده حراست دانشگاه مجازند نسبت به بازدید اتاق و بازرسی كمد، ساك و ... در اتاق دانشجو اقدام نمایند.

 

۲۳- شركت در جلسات خارج از شئونات دانشگاهی در داخل و یا خارج از دانشگاه ممنوع می‌باشد.

 

۲۴- ساعت ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوی اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تعیین و اعلام می شود.

 

۲۵- در صورت اعلام کتبی ولی دانشجو، اقامت دانشجویان در خارج از خوابگاه، صرفا برای مدت معین و در محل های اعلام شده از سوی ولی دانشجو بلامانع است.

 

۲۶- شب‌ها از ساعت ۲۲ الی ۶ بامداد سكوت عمومی اعلام می شود و در این ساعات ساكنین خوابگاه ملزم به رعایت سكوت و آرامش خواهند بود.

 

۲۷- رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است.

 

۲۸- دانشجویان بهره مند از خوابگاههای دانشجویی متعهد می‌باشند كه پس از پایان هر نیم سال تحصیلی، قطع ارتباط دانشجویی و یافراغت از تحصیل، خوابگاه محل سكونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند. در غیر اینصورت از زمان استنكاف موظف به پرداخت برابر اجاره بهای کامل خوابگاه به طور یكجا خواهند بود و دانشگاه مسئولیتی در حفظ اموال دانشجو نخواهد داشت.

 

۲۹- رعایت مواد مندرج در این آئین نامه برای كلیه ساكنین خوابگاه الزامی است. چنانچه فرد یا افراد متخلف به تذكرات سرپرست خوابگاه توجه ننماید، سرپرست خوابگاه موظف است موارد خلاف را جهت ارجاع به كمیته انضباطی به امور دانشجویی دانشگاه گزارش نماید.