صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > آموزش > آزمایشگاه ها و كارگاه ها 

  

1. آزمایشگاه مقاومت مصالح

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه : آز مقاومت مصالح

  

2. آزمایشگاه مکانیک خاک

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه : آز مکانیک خاک

 

3. آزمایشگاه مصالح ساختمانی

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه : آز مصالح ساختمانی

  

4. آزمایشگاه تکنولوژی بتن

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه : آز تکنولوژی بتن

  

5. آزمایشگاه هیدرولیک

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه : آز مکانیک سیالات - آز هیدرولیک کانال روباز

 

6. آزمایشگاه مهندسی رودخانه و رسوب

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه : -

 

7. آزمایشگاه هیدروانفورماتیک

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه : -

 

8. آزمایشگاه نقشه برداری

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه : -

 

9. آزمایشگاه GIS ,  RS

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه : -

 

10. آتلیه فتوگرامتری

ظرفیت : 15 نفر

دروس قابل ارائه :