صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه 

 

تقويم آموزشي سال تحصيلي 98-97  

 

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

انتخاب واحد

ورودي 94 و ماقبل یکشنبه 18 شهريور ماه

ورودي 95 و 96 دوشنبه 19 شهريور ماه

تمام ورودي ها سه شنبه 20 شهريور ماه

شروع كلاسها

شنبه 24 شهريور ماه

حذف واضافه

يكشنبه و دوشنبه 8 و 9 مهرماه

ارزشيابي اساتيد

شنبه 24 آذر ماه تا شنبه 1 دي ماه

حذف اضطراري يا تك درس

شنبه 1 دي ماه

اعلام ليست دانشجويان با غيبت موجه بيش از حد

شنبه 8 دي ماه

امتحان دروس عملي آزمايشگاهي و كارگاهي

شنبه 1 دي ماه تا چهارشنبه 12 دي ماه

پايان كلاسها

چهارشنبه 12 دي ماه

امتحانات

شنبه 15 دي ماه تا شنبه 29 دي ماه

بررسي درخواست هاي نقل و انتقالات كه نيمسال اول دراين دانشگاه ميهمان بوده اند :از تاريخ 22 / 10 / 97 تا 30 / 10 / 97

 

 

 

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

انتخاب واحد

ورودي 95 و ماقبل سه شنبه 9 بهمن  ماه

ورودي 96 و 97 چهار شنبه 10 بهمن ماه

تمام ورودي ها پنجشنبه 11 بهمن  ماه

تمام ورودي ها جمعه 12 بهمن  ماه

شروع كلاسها

شنبه 13 بهمن ماه

حذف واضافه

سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 بهمن ماه

انتخاب واحد كار آموزي

شنبه 11 اسفند ماه تا چهارشنبه 22 اسفند ماه

ارزشيابي اساتيد

شنبه 28 اردیبهشت ماه تا شنبه 4 خرداد ماه

حذف اضطراري يا تك درس

شنبه 4 خرداد ماه

اعلام ليست دانشجويان با غيبت موجه بيش از حد

شنبه 4 خرداد ماه

امتحان دروس عملي آزمايشگاهي و كارگاهي

شنبه 4 خرداد ماه تا دوشنبه13 خرداد ماه

پايان كلاسها

دوشنبه 13 خرداد ماه

امتحانات

شنبه 18 خرداد ماه تا دو شنبه 3 تير ماه

بررسي درخواست هاي نقل و انتقالات متقاضي خروج از دانشگاه از تاريخ : 01/03/98 تا 15/04/98

بررسي درخواست هاي نقل و انتقالات متقاضي ورود به دانشگاه از تاريخ : 16/04/98 تا 31/04/98