صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-99

انتخاب واحد

ورودی 96 و ماقبل سه شنبه 11 شهریور ماه

ورودی 97 و 98 چهارشنبه 12 شهریور ماه

تمام ورودی ها پنج شنبه 13 شهریور ماه

شروع كلاسها

شنبه 15 شهریور ماه

حذف واضافه

سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 شهریور ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 3 دی ماه

امتحانات

پنج شنبه 4 دی ماه تا پنج شنبه 18 دی ماه