صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99

انتخاب واحد

ورودی 96 و ماقبل یکشنبه 19 بهمن ماه

ورودی 97 و 98 و 99 دوشنبه 20 بهمن ماه

تمام ورودی ها سه شنبه 21 بهمن ماه

شروع كلاسها

شنبه 25 بهمن ماه

حذف واضافه

یکشنبه و دوشنبه 3 و 4 اسفند ماه

انتخاب واحد كار آموزی

شنبه 16 اسفند ماه تا چهارشنبه27 اسفند ماه

حذف اضطراری تك درس

چهارشنبه 5 خرداد ماه

ارزشیابی اساتید

پنجشنبه 6 خرداد ماه تا پنجشنبه 13 خرداد ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت بیش از حد

چهارشنبه 19 خرداد ماه

امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و كارگاهی

یکشنبه 16 خرداد ماه تا چهارشنبه 26 خرداد ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 26 خرداد ماه

امتحانات

پنج شنبه 27 خرداد ماه تا پنج شنبه 10 تیر ماه