صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-99

انتخاب واحد

ورودی 96 و ماقبل سه شنبه 11 شهریور ماه

ورودی 97 و 98 چهارشنبه 12 شهریور ماه

تمام ورودی ها پنج شنبه 13 شهریور ماه

شروع كلاسها

شنبه 15 شهریور ماه

حذف واضافه

سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 شهریور ماه

حذف اضطراری تك درس

چهارشنبه 12 آذر ماه

ارزشیابی اساتید

پنجشنبه 13 آذر ماه تا پنجشنبه 20 آذر ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت بیش از حد

چهارشنبه 26 آذر ماه

امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و كارگاهی

شنبه 22 آذر ماه تا چهارشنبه 3 دی ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 3 دی ماه

امتحانات

پنج شنبه 4 دی ماه تا پنج شنبه 18 دی ماه