صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازي > آموزش > آتلیه ها و كارگاه ها 

آتلیه ها و کارگاه ها

   

1- آتلیه 1 تا 4 معماری

ظرفیت: هر کدام نزدیک 14 نفر

دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

  

2- آتلیه 2 و 3 معماری

ظرفیت: هر کدام نزدیک 9 نفر

دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

  

3- آتلیه 5 تا 7 معماری

ظرفیت: 18 نفر

دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

    

4- آتلیه 11 و 12 معماری

ظرفیت: 20 نفر

دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

   

5- کلاس 13

ظرفیت: 40 نفر

 

    

7- کارگاه مصالح و ساخت

ظرفیت: 15 نفر

    

8- آزمایشگاه محیط زیست

ظرفیت: 15 نفر

 

9- آزمایشگاه جی ای اس