صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازي > آموزش > آتلیه ها و كارگاه ها 

آتلیه ها و کارگاه ها

   

1- آتلیه 1 تا 4 معماری

ظرفیت: هر کدام نزدیک 14 نفر

دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

اهم تجهیزات: میز و صندلی رسم، تخته وایت برد، کمد های دانشجویان، کولر گازی، هیتر برقی

  

2- آتلیه 5 تا 7 معماری

ظرفیت: هر کدام نزدیک 18 نفر

دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

اهم تجهیزات: میز و صندلی رسم، تخته وایت برد، کمد های دانشجویان، کولر گازی، هیتر برقی

  

3- آتلیه 8 تا 11 معماری

ظرفیت: 14 نفر

دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

اهم تجهیزات: میز و صندلی رسم، تخته وایت برد، کمد های دانشجویان، ویدیو پروژکتور، کولر گازی، هیتر برقی

    

4- آتلیه 9 و 10 معماری

ظرفیت: 12 نفر

دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

اهم تجهیزات: میز و صندلی رسم، تخته وایت برد، کمد های دانشجویان، ویدیو پروژکتور، کولر گازی، هیتر برقی

   

5- اتاق استراحت اساتید معماری

ظرفیت: 10 نفر

اهم تجهیزات: صندلی میلی و گل میز، کولر گازی، هیتر برقی

   

6- کارگاه عکاسی

ظرفیت: 10 نفر

اهم تجهیزات: وسایل ظهور و چاپ عکاسی، تاریک خانه، میز و صندلی

    

7- کارگاه گل و مصالح

ظرفیت: 15 نفر

اهم تجهیزات: میز، صندلی، وسایل مورد نیاز برای کارهای عملی

    

8- آزمایشگاه مواد و مصالح

ظرفیت: 15 نفر

 

9- سایر آزمایشگاه ها و کارگاه های مشترک با رشته های مهندسی