صفحه اصلی > دانشكده ها > مکانیک > آموزش > آزمایشگاه ها و كارگاهها 
کارگاه‌ها

·            کارگاه ماشین‌ابزار

·            کارگاه ریخته‌گری

·            کارگاه اتومکانیک

·            کارگاه جوش کاری و ورقکاری

آزمایشگاه‌ها

·            آزمایشگاه مقاومت مصالح

·            آزمایشگاه مکانیک سیالات

·            آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت

·            آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

·            آزمایشگاه کنترل و شبیه سازی سیستم های هیدرولیک (آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک)