صفحه اصلی > دانشكده ها > علوم پایه > آموزش > آزمایشگاه ها و كارگاه ها 

ردیف

نام آزمایشگاه

مساحت (متر مربع)

قابلیت ها

1

آزمایشگاه فیزیک 1

48

آشنایی با کولیس و میکرومتر

2

اندازه گیری شعاع انحنا عدسی

3

میزچه نیرو و برآیند نیروها

4

آونگ ساده و تعیین شتاب جاذبه

5

اصطکاک ایستایی لغزشی و غلتشی

6

فنرها

7

تعیین ضریب انبساط طولی فلزات

8

تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج

9

تعیین ضریب انبساط حجمی مایعات

1

آزمایشگاه فیزیک 2

48

آشنایی با قطعات الکترونیکی

2

آشنایی با مولتی متر آنالوگ و دیجیتال

3

بررسی قانون اهم و ترکیب مقاومتها

4

بررسی اثر سنجه ها در مدار الکتریکی

5

پل وتستون

6

به هم بستن سیم پیچ ها

7

رفتار خازن در مدارهای جریان مستقیم

8

رفتار خازن و سلف در مدارهای جریان متناوب

9

آشنایی با اسیلوسکوپ

10

تعیین اختلاف فاز دو سیگنال با اسیلوسکوپ

11

بررسی مدارهای RC و RL و RLC

1

آزمایشگاه الکترونیک

کار با اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور و مولتی متر رومیزی

2

فیلترهای بالاگذر، میان گذر و پایین گذر

3

دیودها

4

یکسوسازها

5

برشگرها

6

چند برابر کننده ولتاژ

7

تنظیم کننده ولتاژ

8

ترانزیستورها

9

بررسی مدارهای تقویت کننده

1

آزمایشگاه فیزیک مدرن

48

بررسی تابش جسم سياه

2

بررسی اثر فتو الكتريسيته

3

اثر هال در فلز مس و نقره

4

مشاهده و بررسی پديده زيمن

5

قطره روغن ميليكان

6

لامپ فرانك هرتز

7

بررسی گسيل و جذب نور

8

طيف سنجي لامپ هیدروژن

9

بررسي تشديد اسپين الكترون (ESR)

1

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

بررسی خواص مغناطيسي مواد

2

بررسی اثر ترموالكتريك

3

پديده فرو مغناطيس در مدل آهنربا

4

بررسی اثر فتو رسانايي

5

بررسی رسانايي الكتريكي در جامدات

6

رسم منحني پسماند مغناطیسی در هسته آهني

1

آزمایشگاه اپتیک

48

حلقه هاي نيوتن و گوه هوا

2

اينتر فرومتر فابري پرو - مايکلسون

3

بررسي قطبش نور و قانون مالوس

4

دو منشور فرنل و دو شکاف يانگ

5

دو آينه فرنل و آينه لويد

6

بررسی تفرق فرانهوفر و تفرق فرنل