صفحه اصلی >  اداری و مالی > اداره امور اداری و پشتیبانی 

-     تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت­های اداری و پشتیبانی در سطح دانشگاه.

-     اجراي سياست ها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري، استخدامي، رفاهی  وپشتیبانی

-  تهیه و تنظیم آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذي ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.

-     مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری.

-  مطالعه و بررسی رسته­های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذي ربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.

-  برنامه ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی با همکاری همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.

-     پيش بيني ترفيع و تغيير رتبه و پایه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط .

-     ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه.

-     نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.

-     تهیه طرح­های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح­های مزبور.

-     برنامه­ریزی و نظارت بر روش­های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.

-     نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی­های لازم.

-  همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست­های سازمانی دانشگاه با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.

-     مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان  با مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.

-     تشخيص و تعيين رشته شغلي پست هاي سازماني با توجه به طرح هاي طبقه بندي مشاغل با مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.

-     نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه­کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیرهیأت علمی).

-     مشارکت در جلسات و کمیسیون­های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.

-     رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

-     بررسی و انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی کارکنان دانشگاه.

-     همکاری با اداره حراست در زمینه حفاظت از ساختمان­ها، اموال و تأسیسات.

-      ششرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.

-     انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.