صفحه اصلی > دانشكده ها > علوم پایه > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
احمد حلالي هيأت علمي گروه ریاضی دانشکده علوم پایه - طیقه چهارم - اتاق
امير عصاري هيأت علمي گروه ریاضی دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
پروين ترابي هيأت علمي گروه ریاضی دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
حسين كثيري هيأت علمي گروه ریاضی علوم پايه
حسين كثيري سرپرست گروه رياضي علوم پايه
حمزه معيري سرپرست دانشکده علوم پايه علوم پايه
حمزه معيري هيأت علمي گروه فیزیک علوم پايه
دكتر عليرضا حكيمي فرد هيأت علمي گروه فیزیک علوم پايه
سيد نادر ركني هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
شهرام برزگر هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
شهرام برزگر سرپرست بخش شيمي علوم پايه
علي ظاهرزاده هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه