صفحه اصلی > دانشكده ها > مکانیک > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
آریانیک مدیرعامل 2003 اتقاق اول
امير حسين شيروي هيأت علمي گروه مكانيك مکانیک
پژمان نيك انديش هيأت علمي گروه مكانيك مکانیک
پژمان نيك انديش سرپرست دانشكده مهندسي مكانيك مکانیک
دكتر محمدرضا عصاري هيأت علمي گروه مكانيك مکانیک