صفحه اصلی > دانشكده ها > مکانیک > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
پژمان نيك انديش سرپرست دانشكده مهندسي مكانيك 2136 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
مهران قمشي بزرگ مديرگروه مكانيك ـ طراحي جامدات 2137 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
دكتر محمدرضا عصاري هيأت علمي گروه مكانيك 2022 ساختمان آموزشی قدیم
امير حسين شيروي هيأت علمي گروه مكانيك 2021 ساختمان آموزشی قدیم، اتاق 122
پژمان نيك انديش هيأت علمي گروه مكانيك 2136 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
محمد علي موفق پور هيأت علمي گروه مكانيك 2143 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
مهران قمشي بزرگ هيأت علمي گروه مكانيك 2137 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
وحيد نوروزي فرد هيأت علمي گروه مكانيك 2135 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
سياوش حدادسليماني هيأت علمي گروه مكانيك 2021 ساختمان قدیم آموزش، اتاق 121
محسن گندم كار كارشناس گروه مكانيك -- مجتمع خوابگاهی پردیس، آزمایشگاه ریخته گری
محمود جوادزاده هيأت علمي گروه مكانيك 2016 ساختمان قدیم آموزش
سروش اميني پور كارشناس خدمات آموزشي دانشكده مكانيك-مهندسي شيمي 2128 دانشکده مکانیک، طبقه اول
اسفندیار کلانی متصدی خدمات آموزشي دانشکده مکانیک 2148 دانشکده مکانیک، طبقه همکف