صفحه اصلی >  فرهنگي و دانشجويي > ارتباط با معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 

ارتباط با معاونت دانشجویی،فرهنگی و اجتماعی

آدرس: دزفول، روبروی پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ساختمان آموزش قدیم ،

کد پستی:  18674-64616، تلفن: 42428000-061

کانال تلگرامی معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی    farhangijsu@

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن داخلی

محل اتاق

جناب آقاي دکتر رضا نیک اندیش

معاون فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

2017

ساختمان آموزش قدیم 

جناب آقای مهندس رضا چهارپاشلو

  مدير امور دانشجويي

2018

ساختمان آموزش قدیم 

 جناب آقاي محمد احساني‌پور 

تسهيلات و خدمات دانشجويي

2027

ساختمان آموزش قدیم 

جناب آقاي هادي كريمي نيك

 كارشناس امور دانشجويي( شوراي موارد خاص )

2013

ساختمان آموزش قدیم 

سركار خانم شهناز زرگران

مسئول واحد تغذيه

2120

ساختمان زيتون

سركار خانم دكتر نرگس موسويان

سرپرست واحد مشاوره

2032

ساختمان آموزش قديم

جناب آقای محمدعلي صابرزاده

مسئول تربيت بدني

2031

ساختمان آموزش قدیم 

جناب آقاي ناصر شوره

مسئول اداره خوابگاه‌ها

2010

ساختمان آموزش قدیم 

جناب آقاي حجت مرادي برزگرزاده

كارشناس واحد فرهنگي( انجمن‌هاي علمي و كانون‌هاي فرهنگي)

2011

ساختمان آموزش قديم

سركار خانم مرضيه طلايي زاده

کارشناس واحد فرهنگی(خواهران)

2036

ساختمان آموزش قدیم 

سركار خانم نسترن دادفر

کارشناس واحد فرهنگی(نشريات و تشكل‌هاي دانشجويي)

2036

ساختمان آموزش قدیم 

سركار خانم زهرا حسني‌پور

مسئول خوابگاه خواهران( مجتمع خوابگاهي فردوس و مهر)

2099

42666017

42666015

مجتمع خوابگاهي فردوس و مهر

( خواهران)

جناب آقاي عليرضا ساكي

مسئول خوابگاه برادران(مجتمع خوابگاهي پرديس)

42641102

مجتمع خوابگاهي پرديس