صفحه اصلی >  فرهنگي و دانشجويي > ارتباط با معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 

ارتباط با معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

آدرس: دزفول، روبروی پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ساختمان معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

کد پستی:  18674-64616، تلفن: 42428000-061

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن داخلی

محل اتاق

آقاي دکتر رضا نیک اندیش

معاون فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

2072

ساختمان معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

خانم دكتر عاطفه پورجاهد

  مدير فرهنگي و اجتماعي

2074

ساختمان معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

 آقاي محمد احساني‌پور 

تسهيلات و خدمات دانشجويي

2066

ساختمان معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي 

 آقاي هادي كريمي نيك

 كارشناس امور دانشجويي( شوراي موارد خاص )

2073

ساختمان معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي 

 خانم شهناز زرگران

مسئول واحد تغذيه

2120

ساختمان زيتون

خانم  نرگس موسويان

سرپرست واحد مشاوره

2080

ساختمان معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

آقای محمدعلي صابرزاده

مسئول تربيت بدني

2068

ساختمان معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

آقاي ناصر شوره

مسئول اداره خوابگاه‌ها

2067

ساختمان معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي 

آقاي حجت مرادي برزگرزاده

كارشناس واحد فرهنگي( انجمن‌هاي علمي و كانون‌هاي فرهنگي)

2087

ساختمان  معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي  

خانم مرضيه طلايي زاده

کارشناس واحد فرهنگی(خواهران)

2090

ساختمان آموزش قدیم 

خانم نسترن دادفر

کارشناس واحد فرهنگی(نشريات و تشكل‌هاي دانشجويي)

2091

ساختمان معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

خانم زهرا حسني‌پور

مسئول خوابگاه خواهران( مجتمع خوابگاهي فردوس و مهر)

2099

42666017

42666015

مجتمع خوابگاهي فردوس و مهر

( خواهران)

آقاي عليرضا ساكي

مسئول خوابگاه برادران(مجتمع خوابگاهي پرديس)

42641102

مجتمع خوابگاهي پرديس