صفحه اصلی > دانشكده ها > گروه معارف اسلامی > اعضای هيات علمي 

گروه معارف اسلامی

جداکننده سطر ها از هم

محمدرضا بهدار

استادیار - مدیر گروه

کلام اسلامی

پروفایل  

پست الکترونیکی: behdar@jsu.ac.ir

 

مهدی زارع

استادیار

فلسفه اسلامی

پروفایل  

پست الکترونیکی: zare.m461@gmail.com