صفحه اصلی > دانشكده ها > برق و كامپيوتر > افراد > اعضای هيات علمي 

گروه الکترونیک

جداکننده سطر ها از هم

 

مریم شکیبا

استادیار

برق_ الکترونیک

پروفایل

پست الکترونیکی: shakiba@jsu.ac.ir  

 

 

مجتبی گندمکار

استادیار

الکترونیک نوری

پروفایل  

آآزمایشگاه الکترونیک-آزمایشگاه نانوالکترونیک

پست الکترونیکی: gandomkar@jsu.ac.ir

 

سیده فاطمه مولائی زاده

استادیار

الکترونیک (بیوالکتریک)

پروفایل  

پست الکترونیکی: fmolaee@jsu.ac.ir

 

محسن شکیبا

استادیار

مخابرات

پروفایل  

آزمایشگاه ریزپردازنده و الکترونیک دیجیتال

پست الکترونیکی: m.shakiba@jsu.ac.ir

 

سعید وحدت پناه

مربی

مخابرات

 

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

پست الکترونیکی: s_vahdat@jsu.ac.ir

 

گروه قدرت

جداکننده سطر ها از هم
 

علیرضا ستایش¬مهر

استادیار

عایق و فشارقوی

پروفایل  

آزمایشگاه عایق و فشاروی

پست الکترونیکی: setayeshmehr@jsu.ac.ir

 

احمد قاسمی

استادیار

سیستم¬های قدرت

پروفایل

آزمایشگاه سیستم¬های قدرت

پست الکترونیکی: aghasim@jsu.ac.ir

 

مصطفی سرلک

استادیار

سیستم¬های قدرت

پروفایل  

آزمایشگاه سیستم¬های قدرت

پست الکترونیکی: sarlak@jsu.ac.ir

 

مهدی سرادارزاده

استادیار

الکترونیک قدرت

پروفایل  

آآزمایشگاه ماشین و الکترونیک قدرت

پست الکترونیکی: saradar@jsu.ac.ir

 

ایمان پورفر

استادیار

سیستم های قدرت

پروفایل  

آزمایشگاه سیستم¬های قدرت

پست الکترونیکی: pourfar@jsu.ac.ir

 

علیرضا نمدمالان

استادیار

الکترونیک قدرت

پروفایل  

آزمایشگاه ماشین و الکترونیک قدرت

پست الکترونیکی: namadmalan@jsu.ac.ir

 

آرش خشوعی

استادیار

الکترونیک قدرت

پروفایل  

پست الکترونیکی: khoshooei@jsu.ac.ir

 

گروه کامپیوتر

جداکننده سطر ها از هم
 

موسی موسی زاده

استادیار

هوش مصنوعی

پروفایل  

پست الکترونیکی: m.mousazadeh@jsu.ac.ir

 

مهدی عنایت زارع

مربی

سخت افزار

پروفایل  

پست الکترونیکی: menayat@jsu.ac.ir

 

گروه کنترل

جداکننده سطر ها از هم

جهانگیر باقری کاکلکی

استادیار

کنترل-ابزار دقیق

پروفایل

پست الکترونیکی: --